Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania:


Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych.

Sprawy zawisłe w Sądzie rejestrowane są w wydziale w kolejności ich wpływu. Sprawy rozpoznawane są w składach ławniczych lub zawodowych. W postępowaniu cywilnym sprawy przydzielane są sędziom według ustalonego przez Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach podziału czynności sędziów - tzw. systemu numerkowego. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

Informacja na temat właściwości rzeczowej sądów rejonowych i okręgowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Skargi i wnioski


W Sądzie Rejonowym przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. 12.524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są przez biuro podawcze.
Ponadto można zgłaszać skargi ustne w ramach przyjmowania interesantów przez:

  • Prezesa lub Wiceprezesa Sądu w każdy wtorek od godz. 1200 do 1330 po uprzednim zapisaniu się
  • Kierownicy sekretariatów sądowych, za wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych, przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania Sądu. Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje osoby prywatne oraz urzędy i instytucje w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.30 od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Skargi i wnioski

 

Statystyka załatwionych spraw

Drukuj informację